Πλακιώτικο - from Plaka

Πλακιώτικο - from Plaka

Regular price $35.00

Giclée art print with high colour gamut and a 10.3 mil thick enhanced matte paper that can last for more than 70 years. Arrives carefully wrapped in tissue paper. // The artwork featured is Πλακιώτικο - from Plaka by Τέτη Γιαννάκου (Teti Giannakou)