Ο Πύργος του Δροσίνη - Poet Drosinis's Tower

Ο Πύργος του Δροσίνη - Poet Drosinis's Tower

Regular price $30.00

Giclée art print with high colour gamut and a 10.3 mil thick enhanced matte paper that can last for more than 70 years. Arrives carefully wrapped in tissue paper. Frames are made of wood and they are very lightweight, using an acrylite front protector, which is shatter resisstant and optically pure. // The artwork featured is Ο Πύργος του Δροσίνη - Poet Drosinis's Tower by Τέτη Γιαννάκου (Teti Giannakou)